Правителството отпусна още 18 млн лева на няколко ведомства

Правителството отпусна допълнително над 18 млн. лева за нуждите на няколко ведомства. Това съобщава NOVA.

Допълнителни средства в размер на 3 849 701 лв. са преведени в образованието за постигнати резултати на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа за 2018 г.

601 802 лв. са преведени за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“.

Правителството одобри допълнителни средства в размер 1,3 млн. лева за 2018 г. за изпълнението на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед). Изследванията в рамките на програмата се очаква да доведат до създаване на нови и съществено подобрени продукти, получени от природни източници

4 374 000 лв. отиват по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 година за разплащане на доставени противоградови ракети.

С друго Постановление министрите одобриха допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. в размер до 8 000 000 лв. за финансиране извършени експертизи от вещи лица и преводачески услуги, свързани с работата по наказателни производства. Средствата по двете правителствени постановления се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за настоящата година.

Коментари:

Зареждане ...