Преди едно от най-големите икономически сътресения за 20 век — нефтената криза през 1973 година — влиятелна група изследователи публикува отчет с името «Пределите на ръста», който днес е култов.

Този труд, привлякъл вниманието на широката общественост и предизвикал много спорове, рисува мрачка картина на бъдещето на човечеството.

Според отчета, ако не се предприемат никакви мерки, ръстът на икономиката и населението на планетата ще изтощат ресурсите на планетата и към 2070 година трябва да се очаква икономически колапс.

Според групата независими изследователи, които публикуваха обновена версия на доклада, за изминалите четири десетилетия основните изводи от отчета не са изгубили своята актуалност.

Както и докладът през 1972 година, изследването бе извършено по поръчка на Римския клуб, в който влизат представителите на либерално мислещия научен, икономически и политически елит и който през тази година отбелязва 50 години от създавенот си.

Обновената версия на доклада, публикувана на 17 октомври в Рим за юбилея на клуба, представлява твърде отрезвяващ материал.

Макар неговите изводи да не носят толкова радикален характер, от отчета разбираме, че човечеството е в своеобразен логически капан.

Светът няма да може да постигне целите, поставени от ООН в областта на устойчивото развитие — социални, икономичеки и екологични цели за 2030 година, правят изводите си авторите.

И дори ако правителствата сериозно се заемат да провеждат «традиционна» политика, насочена към постигането на социални цели — става дума за такива мерки, като изкореняване на нищетата и глада, обезпечаване на достъпа до качествено образование за всички — те рискуват да изпуснат екологичните въпроси.

«Има сериозен риск от това, че към 2050 година ще доведем жизнените системи на Земята до преломната точна на невъзвратимост», завършват авторите на доклада.

«Фактът, че ние както и преди стоим пред дилемата, която Римският клуб описва почти преди 50 години, не може да не предизвиква безпокойство», казва Джулия Стайнбергер, експерт по екологична икономика в Университета Лидс във Великобритания.

ТРАДИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕКИ МЕРКИ НЕ ВЪРШАТ РАБОТА

Първоначалният доклад представляваше количествен анализ на базата на компютърен модел, който определяше потенциалните резултати в световната икономика.

Изследователите откриха, че, продължавайки да се движим по днешния си път, светът към 2030 година ще

достигне само една част от целите в развитието си, според ООН.

Достигането на социалните цели с помощта на инструментите на традиционната политика ще се извършва за сметка на неустойчивото и разточително използавне на природните ресурси: вода, земя и енергия.

А това значи, че екологичните цели, такива като стабилизиране на климата, намаляване на замърсяването и запазване на биоразнообразието най-вероятно ще бъдат оставени на втори план.

За да не се допусне

сценарий, при който човешката цивилизация би нанесла на екологията на планетата непоправима вреда, авторите на доклада призовават  световните лидери да прибегнат  до мерки, които се считат за нетрадиционни.

Според авторите, само значително по-радикални — в сравнение с настоящите — икономичеки и поведенчески

промени ще позволят на света да достигне всичките 17 цели, поставени от ООН.

Тези мерки предполагат незабавна трансформация на енергетичните системи, по-широко използване на планиране на семейството за стабилизиране броя на населението и по-активно поощряване на по-равномерното разпределение на материалните блага — за да може 10-те % най-богати хора на планетата да притежават не повече от 40 % от доходите.

Петя Паликрушева

Източник: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07117-2

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;