Палатата на Руската Общност във Великобритания: Председателят Олег Сотниченко говори на 6-ия Световен конгрес на съотечествениците, живеещи извън граница.

По-рано съобщихме, че около двеста хиляди съотечественици трябва да се върнат в Русия до 2015 година в съответствие с приетата неотдавна концепция за държавна миграционна политика, заяви ръководителят на комитета на Държавната дума на РФ по въпросите на ОНД Леонид Слуцки в изказването си в Санкт-Петербург пред IV Световен конгрес на съотечествениците.

– Сега има приета концепция за държавната миграционна политика, първият етап на реализация на която включва още до 2015 година да се върнат около 200 хиляди души,  преди всичко от съотечествениците в Руската федерация. За тези цели през септември тази година е приета точно такава държавна програма за съдействие на доброволното завръщане на съотечествениците в Русия. Сега ние трябва да вземем всички, за да се получи тази програма достойна държавна подкрепа.

В момента програмата за доброволно преселване на съотечественици не функционира с пълна сила, което е свързано не на последно място с недостатъчното ниво на информационната работа за осведомяване на съотечествениците за техните перспективи, които ще се открият пред тях след връщането им в РФ