След четирикратното увеличаване броя на молещите убежище грузинци последва 5-кратно увеличаване на броя на престъпленията, извършени от грузинци в Дания.

За първите девет месеца от тази година броят на молещите убежище от Грузия се е увеличил четири пъти, от  75 за 2017 година до 303 през  2018 година.

През тази календарна година миграционният съвет в Дания е разгледал около 200 молби за предоставяне на убежище на грузински граждани, отхвърляйки половината от тях.

Другата половина от молбите така и не е била разгледана, защото молителите на убежище са изчезнали от полезрението на датските граничари.

В същото време датската полиция посочва, че броят на обвиненията, повдигнати срещу грузински бежанци, е нараснал пет пъти.