Лейлия Пугачова е пряка наследница на рода Дуло и историческите ни владетели кан Кубрат, цар Борис, цар Симеон…Правнучка на княгиня Олга!

(Редакцитя не се ангажира с подкрепата на казаното във видеото. Публикува го само за информация на читателите си).

Олга с християнско име Елена e киевка княгиня — съпруга на княг Игор I и майка на княз Светослав I, от чието име управлява между 945 година до 969 година.

Според руски и български автори тя е внучка на българския владетел Борис I Покръстител.

  •  В Родословец русских князьей, наричан и Государев родословец, от свода на Новый Владимирский Летописецъ от XV в., открит в 1887 г. от архимандрит Леонид, настоятел на Троицко-Сергиевската лавра, и публикуван на следващата година, дословно е записано:

Игоря же жени в Болгарѣхъ, поятъ же за него княжну именемъ Ольгу. И бѣ мудра велми. (Игор взе жена от българите, която за него /за него, защото както сочи приведената по-горе Повѣсть времяньныхъ“ тя му е доведена в 903 г. с името Елена/ бе наречена княгиня Олга. И бе тя мъдра много.)

В Летописец руских царей отново е записано, че не само са довели княгинята от „Плискова“ (старата столица Плиска), но и че тя е била начетена (нещо изключително рядко дори за мъжете, а камо ли за жена в тази епоха и столетия след нея, и практически невъзможно за обикновена варяжка или селянка), вярваща християнка, и с управленски умения на държавен водач:

Приведоша ему (Игоря) жену из Плискова, имѣнемъ Олгу, остроумицу и коренъ и основание вѣре християнской и нашъ вождъ. (Доведоха за него /за Игор/ жена от Плисков, именуема Олга, начетена и корен и основа на християнската вяра и наш вожд.)

 

Тагове: ; ; ; ; ;