Видеото представя част от изложението на ислямското духовенство в Русия в лицето на Главния мюфтия и Председател на Главното духовно управление на мюсюлманите в Русия шейх ул ислам Талгат Сафа Таджудин за произхода на Волго-уралските народи (татари и башкири).
 В България има няколко хиляди татари, преселени на няколко вълни. Най-голямата е след завладяването на Кримското ханство от Русия в края на 18 и през 19 век, част от които имат турско народностно самосъзнание, а някои и българско или полу-българско. Общият брой на татарите по света е над 10 милиона. Повечето татари са мюсюлмани сунити, но има и традиционно изповядващи православното християнство
(т.нар. Кръстени татари), както и (в днешно време, сред младото поколение) будисти, тенгристи и т.н.
Татарите в България са малобройна етническа група, населяваща страната. Според преброяването от 2001 г., като татари са се самоопределили 1803 души, с малък превес на живеещите в селата. Много по-голям обаче е броят на посочилите като майчин език татарския.