Крим изразява сериозна тревога по въпроса за нестабилността на ситуацията в Азовско море, която може да прерасне в открит конфликт. По-нататъшната милитаризация на Азовския регион ще доведе до опасни последствия за Украйна.

Главата на Обществената палата на Крим Григорий Йофе коментира създалата се ситуация:
«В съвременните условия разривът на които и да са договори означава наличие на бездоговорни отношения между субектите.

За това не е нужно да бъдеш дипломат, ръководител на страната или политик, за да разбереш, че всеки, дори лош договор, е по-добър от хаотичните бездоговорни отношения.

Когато това се случва между страни, които имат напълно различна политическа, икономическа и дипломатическа тежест, като Русия и Украйна, това винаги е опасно за страната, която има по-малка тежест.

Затова тази ситуация е твърде опасна за Украйна», заяви експертът.

 

Тагове: ; ; ;