Президентът Румен Радев наложи вето върху част от Закона за изменение на Закона за държавната собственост, приет от парламента на 10 октомври 2018 г., съобщи днес прессекретариатът на държавния глава. Това предаде Българското национално радио.

„С приетия закон се създава възможност за скрита приватизация на дружества от забранителния списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол“, се посочва в съобщението.

Според президента Радев е „недопустимо правната уредба да се превръща от средство за защита в законодателни решения, които увреждат обществения интерес“.

Той атакува § 1, т. 2 от Закона за изменение на Закона за държавната собственост (ЗИ ЗДС), която премахва забраната за апортиране на имоти и вещи — собственост на търговски дружества, включени в Приложение № 1 „Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях“ от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Както и § 4, предвиждащ възможност за апортиране на имоти и вещи, които не са обособени части от дружества по Приложение № 1, в търговски дружества с държавно или общинско участие.

В мотивите на президента се посочва още, че § 3 от ЗИ ЗДС премахва важен правен способ за защита на държавния интерес, когато търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие учредяват или участват с парична или непарична вноска в търговски дружества, чийто капитал не е тяхна собственост.

„Отнема се възможността в тази хипотеза направилите апорт търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие да имат блокираща квота при вземане на решения за изменение на устава или на дружествения договор, за увеличаване и намаляване на капитала, за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, за извършване на разпоредителни сделки с имущество — предмет на непаричната вноска, както и за преобразуване и прекратяване на дружеството“, посочва президентът.

Според него това правило ще рефлектира и върху търговските дружества от забранителния списък, които няма да могат да се противопоставят на взимането на решения за отчуждаване на апортираното от тях имущество в полза на трети лица. „Така се създава още по-реална опасност за скрита приватизация по отношение на дружества, които би трябвало да подлежат на приватизация само след решение на Народното събрание“, посочва Радев.

Тагове: ; ;