Министерството на отбраната на Великобриятания очаква разширяване влиянието на Русия на международната арена в рамките на близкото десетилетие, това се казва в доклад на ведомството.

Публикуваната по-рано нова версия на  Global Strategic Trends, която е вече шестата по ред, трябва да допъли отбранителната национална стратегия, чийто положения бяха разработени преди три години. Документът трябва да се превърне в ръководство за британското правителство за «пресичане създаването на нови рискове».

Част от доклада е посветен на Русия.

«Руското присъствие на международната арена ще се разшири в Арктика, Близкия Изток и в Северна Африка. За разширяване на своето влияние Русия може да реализира нови отношения и да подготвя почвата за бъдещо сътрудничество.

60 % от продажбите на оръжие се падат на Азиатско-Тихоокеанският регион. Затова този регион остава приоритет за руската отбранителна промишленост», се казва в доклада.

В него се отбелязва, че «докато Русия търси възможности за задълбочаване на търговските и отбранителни връзки с Китай, тя може да разшири контактите си с другите регионални държави, договаряйки се за проекти в Юго-Източна Азия, поддържайки военни връзки с Индия и установявайки нови контакти с Пакистан».

Авторите на документа считат, че Русия в най-близко време няма да промени външната политика на Евразия.

«Ядрото на приоритетите на руската външна политика вероятно ще се запази в голямата си част неизменно…, и регионът Евразия ще остане доминиращ в руската стратегия. Опасенията на Русия относно нейната териториална цялост и дори оцеляването й като нация продължават да пораждат експанзии и опити да се окаже натиск и влияние върху страни, които са съседни на Русия», се твърди в документа.

Заедно с това авторите на доклада считат, че отбранителните инициативи на Русия ще бъдат сдържани от вътрешни фактори, в частност от недостиг на противници.

«В следващите пет години броят на младежите в Русия ще падне до по-малко от 25 милиона човека и ще продължи да намалява. Това, а също влиянието на фактори, свързани със системата на здравеопазване, може да наложи ограничение в традиционните планове на Русия да има на въоръжение сили на брой един милион човека.

Решението да се наемат на служба във войската чужденци на възраст от 18 до 30 години може да предизвика известни спорове», се казва в документа.

Като цяло, както се твърди в доклада, в Русия в най-близко време ще се запази съществуващият модел на държавно управление.

Петя Паликрушева

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ;