204 години от рождението на великия Михаил Лермонтов.
Той е роден на 15 октомври 1814 година. Това е един от най-значимите поети на «руския романизъм».

Михаил Лермонтов е автор на „Герой на нашето време” — роман универсален за всяка епоха и всяка географска ширина. Роман за скучаещият човек , чувстващ се отчужден от проблемите на света, за героят – злодей стигнал до ситуация на духовен срив, вечно неразбран и вечно отричан.  Това е произведение на екзистенциалните въпроси, чиито отговори никога няма да бъдат открити – за смисъла на човешкото съществуване , за преходността на битието, като всички тези въпроси са умело вплетени в интересната съдба на „героя на нашето време” – Григорий Александрович Печорин.

Пред княгиня Мери той признава – „…Бях готов да обичам целия свят – никой не ме разбра – и аз се  научих да мразя. Бях тъжен, другите деца весели и бъбриви; чувствах се по-високо от тях – поставиха ме по-ниско – станах завистлив… боейки се от насмешки, аз пазех в дълбината на сърцето си най – добрите си чувства – те там и умряха…”. Тези реплики дори карат читателят да съчувства на духовното опустошение и осакатение на Печорин.

 

 

Тагове: ;