Британската империя — касапницата

Престъпният акт на „ограждането”

Британският елит извършва геноцид срещу народа си, като ликвидира голяма част от селячеството в Англия като класа.

Този процес историците наричат „ограждане”.

Селяните са изгонени от земите им и са превърнати в бедняци и скитници.

В същото време Тюдорите през 15-16 век приемат закони, които предвиждат жестоки наказания за скитащите; заловените са бити, заклеймявани, продавани в робство.

Началото на „кървавото законодателство” поставя законът от 1495 г. на Хенрих Седми.

Жестоки са и законите от 1536 и 1547 г.

Законът от 1576 г. предвижда създаването на специални домове за бедни, където превръщали хората в роби.

Въпреки жестоките закони скитничеството и бедността постоянно растат.

Репресиите срещу ирландците

Столетия наред Англия извършва геноцид срещу ирландците, които преди да бъдат покорени от англичаните, са три пъти повече от тях.

Война за независимост на Иралндия, британски войници 1916 г

Един от най-жестоките походи срещу ирландците е походът на Кромуел.

През 1649 г. той превзема градовете Дроеду и Уекфорд край Дъблин и заповядва да бъде изклан целият гарнизон и католическите свещеници; в Уексфорд армията сама организира касапницата срещу населението.

За девет месеца армията на Кромуел превзема почти целия остров.

Много ирландци се спасяват с бягство, а земите им се раздават на английски колонизатори, основно от армията на Кромуел.

През 1641 г. населението на Ирландия е повече от 1,5 милиона души, през 1652 г. остава само 850 хиляди, от които 150 хиляди са английски и шотландски колонисти.

През вековете Ирландия губи 50% от населението си.

Такъв геноцид трудно може да се открие в историята на други страни.

Ирландците, които не воювали с англичаните, също са лишавани от земите им и са прогонвани в пустинната област Конахт, където ги обричат на гладна смърт.

Голяма част от ирландците, включително жени и деца, са превръщани в бели роби и са откарани в английските колонии в Уест Индия.

През 1691 г. Лондон приема закони, които лишават католиците и протестантите, които не са членове на Англиканската църква, от вероизповедание, право на образование, право на глас и право на държавна служба.

В Ирландия постепенно се увеличава броят на англичаните и шотландците, създаден е протестантски управленски елит.

През 1775 г. католиците ирландци владеят само 5% от земите на острова.

Ирландия се превръща в извор за трупане на английски капитали и захранване на промишлеността в Англия.

През 40-те години на 18 век и през 40-те години на 19 век ирландските селяни са подложени на страшен глад; започва масовата им емиграция в САЩ.

През следващите векове Ирландия трайно губи населението си.

Търговията с роби

Англия е световен лидер в търговията с роби.

В колониите си в Уест Индия, включително и в Северна Америка, англичаните използват „бели роби” – военнопленници ирландци, включително жени и деца.

По-късно те докарват и роби от Африка.

Отравянето на Китай с опиум

Лондон масово внася опиум в Китай и получава срещу него материални ценности, злато, сребро и кожи.

Целта е да се разложи китайската армия, чиновниците и народът и да се убие волята им за съпротива.

През 1839 г. китайският император започва операцията по конфискуването и ликвидирането на запасите от опиум в страната.

Корабите с опиума властите започват да потапят в морето.

Лондон реагира с обявяването на война.

За пръв път в историята на човечеството се водят опиумни войни, в които Китай търпи поражение и е принуден да приеме условията на английската държавна наркомафия.

Това носи на английския елит огромни печалби, особено на кралското семейство. За Китай наркотиците се оказват погубващи; цели поколения, особено от интелигенцията, загиват.

През 1905 г. властите в Китай започват програма за поетапна забрана на опиума.

В момента Китай провежда най-силната антинаркотична политика.

Англо-бурската война, концлагер за бури

Първите концлагери

Първите концлагери в днешния смисъл на думата са създадени от британския лорд Китченер в Южна Африка за бурските семейства по времето на англо-бурската война през 1899-1902 г.

Бурските отряди създават много неприятности за англичаните и те са принудени да създадат „лагерите за концентрация”.

За да лишат бурските партизани (бурите са потомци на холандски, френски и немски колонисти) от снабдяване и поддръжката на местното население, англичаните концентрират фермери на специални места и на практика ги обричат на смърт.

Мъжете бури, които воюват с англичаните, са залавяни и изселвани в Индия, Цейлон и други британски колонии.

Британски войници грабят дворец в Индия, 19 век

Англичаните изселват около 200 хиляди души, което е половината от бялото население в бурските републики, от тях около 26 хиляди загиват от глад и болести. В концлагера в Йоханесбург умират почти 70% от децата на възраст до осем години.

Милиони от коренното население унищожават англичаните в колониите си в Северна Америка, Австралия, Тасмания, Индия и др.

Обяснимо е защо Хитлер и привържениците му се обявяват за англофили.

Досега няма нито един международен процес, който да осъди английския геноцид срещу човечеството.

Според една група историци Англия никога не е била част от континентална Европа, а образувание, получено в резултат от някакъв еврейски договор (да си спомним за еврейската БНАЙ БРИТ).

Англия воюва с Франция, дори има версия, че Великата френска буржоазна революция е организирана от британски наемници, отнема всичко от Испания, през 1854 г. се опитва да завземе Петербург.

В началото на ХХ век Британската империя организира взаимното унищожение между Германия и Русия и предизвика преразпределението на Европа през 1919 г. (става дума за събитията по времето на Октомврийската революция).

След това тя организира интернационалната интервенция в Испания, след което пак организира взаимното унищожение между Русия и Германия (по времето на Втората световна война) и започва да тормози Япония, която преди 40-години громи Русия.

Англия е единствената страна в света, в която още има робовладелци и феодали в чист вид – лордове и перове, които официално управляват страната, т.е. тя е единствената робовладелска страна.

Хората в Англия са или роби или робовладелци.

Днешните минуси в Англия
2. Водата и електричеството са много скъпи, плаща се и местен стопански данък.
3. Престъпността е широко разпространена.
4. В бюджета не достигат пари за социални дейности.
5. Англичаните имат ниска култура.
6. Те смятат руснаците за хора трето качество, а австралийците и немците – за второ.

Коментари:

Зареждане ...