Европейската комисия съобщи, че е решила днес да регистрира европейска гражданска инициатива «Да спрем измамите и злоупотребите с фондовете на ЕС».
Предложената инициатива е призив за прилагане на засилени проверки и по-строги наказания на държавите от ЕС, които не участват в Европейската прокуратура. Днешното решение се отнася само до правната допустимост на предложението.

От 27 септември започва едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата.

Ако за една година инициативата получи един милион гласа в подкрепа от поддръжници от най-малко седем държави от ЕС, комисията ще трябва да предприеме действие в срок от три месеца. Комисията може да реши да не предприеме действия, но трябва да се обоснове.
Европейските граждански инициативи са възможност хората да определят темите от дневния ред на ЕС. След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите в ЕС да приканят ЕК да предложи законодателство в областите, в които има правомощия.
Европейската прокуратура се предвижда да разследва престъпления с бюджета на ЕС и свързани с тероризъм. Не всички държави от ЕС участват в тази структура, но всички имат правото да се присъединят.

Досега в прокуратурата са се включили 22 държави — Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Холандия и Малта.

Тагове: ; ; ;