Европейската комисия представи днес предложенията си за промени в политиката за миграцията. Предлага се до 2020 г. европейската гранична служба да разполага с 10 000 служители. Това предаде БТА.

Под ръководството и надзора на държавата от ЕС, в която са разположени, тези служители биха могли да извършват проверки за установяване на самоличност, разрешаване или отказ за влизане по външните граници и задържане на хора на границите на ЕС.

Европейските граничари ще могат да установяват незаконно пребиваващи чужденци, както и да подготвят решения за връщането им. Националните власти ще продължат да отговарят за вземането на самите решения за връщане.

 

Тагове: ;