Държавите от ЕС да въведат програми за доброволно връщане на мигранти без право на престой

Държавите от ЕС да въведат програми за доброволно връщане на мигранти без право на престойЕвропейската комисия представи днес предложенията си за промени в политиката за миграцията. Това съобщи БТА.

ЕК предлага мигрантите, чиито молби за убежище са отхвърлени още на границата, да бъдат насочвани към опростена процедура за връщане без срок за доброволно напускане и с по-кратки срокове за обжалване. За да се избегне забавяне, решенията за връщане ще трябва да се издават незабавно след или заедно с решение за прекратяване на законно пребиваване.

В случай на отхвърлена молба за предоставяне на убежище ще се прилагат общи срокове от най-много пет дни за обжалване на решението за връщане. Ще бъде въведено задължение за съдействие от страна на подлежащите на връщане мигранти.
Предлага се държавите от ЕС да въведат програми за доброволно връщане на мигранти без право на престой.

 

Коментари:

Зареждане ...