Оригинална телеграма, с която се известява извършването на Съединението, експонира Държавен архив в Кюстендил. Оригиналът е на специално табло на входа на архива, но е качен и във Фейсбук, като е направена транскрипция на текста, поясни директорът на звеното Петър Шейков, съобщи Българското национално радио.
Следствие на телеграмата на 9 септември 1885 година в Кюстендил е организиран молебен, след който «биват събрани в правителствения дом  множество видни граждани, за да разменят мисли по случая и да се образува в града един комитет, който да се грижи за събиране на доброволни пожертвувания от гражданите, а също и за записването на доброволци, които да се изпращат в Южна България, в подкрепа на светото дело на Съединението».
До текста на телеграмата е поместен и спомен на кюстендилския краевед и изследовател Владимир Караманов, който пише следното за събитията в Кюстендил на 8 и 9 септември 1885 година:
«На 8 септември от Централното бюро на властващата тогава либерална партия се получава до председателя на местната либерална партия в Кюстендил, Алексо Караманов, следната телеграма:
«Княза стъпва в Румелия. Съединение практично извършено. Вред готови са пожертвувания и доброволци да спомогнат и подкрепят святото дело. Утре тука тържество молебен за благословение делото и стъпването на Негово Величество в братската нам страна бивша Румелия. Направете също непременно».

Тагове: ; ; ;