«Два исторически факта са свързали българския народ с великия руски народ.

Първо — България е получила своето национално освобождение от ръцете на руския народ.

Този факт е укрепил сред българския народ дълбоки традиции на признателност и любов към руския народ.

Второ — българският и руски народи са свързани с общността по съдба на славянските народи в борбата против тевтонските стремления за поглъщане на славянството.

Кръвното славянско родство, близостта на езика, общността на писмеността и културата, общността на интересите в борбата против немската опасност са създали основата на неразрушимата връзка  между българския и руски народи.

Всички крупни дейци на българското национално-освободително движение  в течение на 19 век са явяват горещи и убедени поборници на руско-българското братство.

В лицето на братския руски народ, особено след Освобождението на България от руските войски, българският народ вижда своя освободител и голяма опора за своето национално съществуване».

Георги Димитров, в. «Правда», 16 .IX. 1943 година

Тагове: ; ; ; ;