Международната научна група, състоящата се от специалисти от Националния изследователски технологичен университет  «МИСиС» (Москва) и Политехническия университет от Торино, са разработили модел на нов материал, който ще позволи да се повиши точността при работата на наносензорите в оптиката и биомедицината за сметка на тяхната маскировка пред външно излъчване.

Резултатите от изследването са публикувани в престижното научно списание  Scientific Reports.

Разработката на модела на новия материал, маскиращ наносензорите, се провежда в рамките на руско-италианския проект  ANASTASIA (Advanced Non-radiating Architectures Scattering Tenuously And Sustaining Invisible Anapoles), чиято цел е да се моделира такъв материал, който да прави обектите невидими на нанониво във всички вълнови диапазони, това се отбелязва в прессъобщението на  МИСиС.

Тагове: ; ; ; ;