Улица и паметник на Димитър Благоев в Петербург

Българската социалдемократическа партия (тесни социалисти), предвождани от Димитър Благоев, разгръща цялостна кампания срещу Първата световна война.

Когато Фердинанд, въпреки всичко, без да се допита до Народното събрание, сключва тайни военни договори с Централните сили и обявява войната, парламентарната фракция на тесните социалисти издава позив, в който се казва:

«Ние заявяваме, че нищо не разделя балканските народи, и че само капиталистическите и династически интереси на властващите династии ги тикат към унищожителна война.

Спасението на балканските и европейски народи от ужасите на бъдещата всемирна война се крие в разрушаването на капитализма и неговите спътници: милитаризма и империализма.

А това може да се постигне само чрез непримирима революционна класова борба на работническата класа от всички страни, сплотена от международната солидарност.

През границите ние протягаме братска ръка на работниците от Сърбия, Румъния, Гърция и Турция, и заедно с работническата класа от целите Балкани заявяваме:
Долу войната!

Да живее мирът!

Да живее международната солидарност!

Да живее балканската федеративна република!

Да живее освободителният революционен социализъм!»

Когато след първите победи Фердинанд, най-после, свиква Народното събрание, за да гласува 500 милионния кредит за войната, и когато водачите на опозиционните партии, с изключение на Стамболийски, който бил вече в затвора за непримиримата си борба против войната, решава да гласува искания кредит, Димитър Благоев оповестява декларацията на тесните социалисти:

«Ние оставаме непримирими противници на войната, насилствено наложена на българския народ.

Като ставаме изразители на широките народни маси, ние настойчиво искаме незабавното прекратяване на кръвопролитието и сключването на мир…

Социалдемокрацията, като признава правото на самоопределение и самоуправление на народите, решително протестира против завладяването на чужди земи и против опита за поробването на други народи.

Тя всякога се е застъпвала за правата на угнетените и днес протестира срещу унищожаването и заробването на Сърбия.

Обединението на българската нация тя смята за възможно да се постигне само чрез балканската федеративна република, в която да влезат като автономни части всички балкански области, и където на всички балкански народности ще бъде гарантирана културна независимост.

По тези съображение ние гласуваме против военния кредит от 500 милиона лева».

Заради ярката си борба против войната попада в Централния затвор и Георги Димитров.

Обявената против волята на българския народ война завършва, както предвижда самият народ и неговите трезви водачи.

Пренесената на самия фронт съпротивителна дейност подкопава плановете на продажни военолюбци.

Разобличаването на истинските цели на войната, борбата срещу нея, водена от тесните социалисти и земеделците, и най-после, избухването на Октомврийската революция в Русия, която издига и хвърля сред войнишките маси по света огнените революционни лозунги за мир, за хляб и земя, довежда до разложението в българската армия.

Петя Паликрушева

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;