През 1944 година Москва проведе военна операция, която обуслови края на нацистка Германия.

Днес Русия продължава да използва същата стратегия за маскировка, която тя използваше и тогава.

Операция «Багратион», която се проведе от 22 юни до 19 август 1944 година, вероятно беше най-успешната операция на съветските войски във Втората световна война.

Целта на операцията беше твърде амбициозна: съветската войска трябваше да разгроми германската група армии «Център» и да освободи Белорусия.

Успехът на операцията обуслови успеха на редица последващи операции, в резултат на което съветската армия освободи западна Украйна, а също страните от Балтика и Полша.

За да постигне това, Русия използва стратегията на маскировката, провеждайки операцията заедно с разузнаването, за да унищожи «центъра на тежестта» на Германия.

Благодарение на изключително добре подготвената маскировъчна операция, в резултат на която основната част на немските танкови дивизии оставаха в западна Украйна и в северна Румъния  в течение на най-важните седмици от операцията, съветската армия се стовари върху германската група армии «Център», без никой от немците да подозира това.

Това се превърна за Германия в съкрушително поражение.

Германия изгуби голяма част от групите армии «Център», немците отстъпиха с

390-500 км, а групата армии «Север» се оказа изолирина в Прибалтика.

По време на операция «Багратион» съветската армия последователно унищожаваше немските бронетанкови съединения и заема удобни позиции за по-нататъшно придвижване навътре в Полша и на Балканите.

Операция «Багратион» може да служи като нагледен пример за илюстриране на успешно разузнаване и маневри на оперативно ниво.

Не бива да разглеждаме разузнаването и маскировката само като елементи на оперативното обезпечаване.

Те по-скоро е конгитивна маневра.

На оперативно ниво маскировката може да се използва, за да се окаже въздействие върху позициите и маневрите.

Оказвайки въздействие върху позициите и способността да се извършват маневри,

операциите на разузнаването могат да се използват, за да може на оперативно ниво да се формират слаби места във врага, да се отклонява вниманието му от центъра на тежестта.

Това позволява провеждането на нетрадиционни атаки, по време на които действията на разузнаването и маскировката в съчетание с детайлно планиране и стриктно изпълняване на маневрите могат да създадат решаващ дисбаланс по отношение разстановката на силите на врага.

Както показа операция «Багратион», това не е просто инструмент за асиметрични действия, а важно предимство.

В нашата епоха на високи темпове на развитие и извънредно разрушителни оръжия уроците от операция «Багратион» са по-важни от всякога.

Днес разбалансирания център на тежест може да доведе до формирането на слаби места, значително по-сериозни, отколкото през 1944 година.

Например, времето за реагиране намалява, а разрушителната сила на оръжието е огромна.

Постоянното присъствие на заплахата от ядрено оръжие заставя противниците да планират кратки, стремителни войни, които могат бързо да променят ситуацията по места, а след това да поставят опонентите си пред избора: или значителна ескалация на военните дейсвия, или приемат вече променилата се реалност.

За пример могат да послужат ситуацията в Грузия през 2008 година, анексията на Крим и дестабилизацията в източна Украйна през 2014 година.

Тези епизоди демонстрират как една държава може да използва силата, за да промени фактическите граници и да избегне възмездието — поне във военен смисъл.

Кои са «принципите» при «маскировката» на тактическо и стратегическо ниво:

  • обусловено от обстоятелствата прогнозиране
  • план за действие и цели
  • разпределение на ресурсите
  • управление на ресурсите
  • социална задача

Под социална задача се разбира желаемият резултат на един или друг проект, който изисква взаимодействие между различни агенти и който подчертава сложната природа на войната.

Операционното ниво на военните действия има голяма значение, защото той обединява стратегията и тактиката.

Фактически той представлява материализация на стратегията.

  • обусловено от обстоятелствата прогнозиране на оперативно ниво — това е изпълнение на маневри, използване на войски в различни операции.
  • план за действие, насочен към дестабилизация на центъра на тежестта на врага, а също за неговия разгром, обкръжаване и унищожение. В процеса на разпределение на ресурсите ключова роля играе  стремежът да се нанесе удар по центъра на тежест.
  • ресурсите се използват последователно, всяка маневра и операция се изпълнява една след друга в рамките на по-мащабен план за завземане на контрола над центъра на тежестта.
  • крайна социална задача — да се предаде импулс, за да се държи врага в постоянно неустойчиво състояние.

Тагове: ; ; ; ;