WikiLeaks: Британското разузнаване е поръчало на Billingcat разследване срещу Русия

Журналистката Ема Бест публикува кореспонденция на  Wikileaks, в която пряко се посочва, че Bellingcat, които се позиционират като «независим център за разследвания» е на издръжка от британското министерство на отбраната.

Съответно, поръчител на разследването за «престъпленията на Русия в Сирия и в Украйна» фактически е британското правителство, а военното министерство (най-вероятно Ми-6) чрез контролируемата «независима» структура реализира поставените политически задачи.

От 11 000-те съобщения става ясно, че репортерите пряко са получили задачи от британското разузнаване и са получили за тях парично възнаграждение.

Веднага след информацията от  WikiLeaks се развихри ураган от критики за фалшифициране на данните, което безспорно е изгодно за

Bellingcat и правителството на Великобритания.

News Fron

 

Тагове: ; ; ;