Превод:

Джейсън Хил  — професор по философия в университета де Пол, но ако последваме съвета му, ние скоро ще останем без работа.

Той публикува ярка статия във вестник The Hill. В нея се казва, че университетите — а в тях той е работил дълго време — са толкова смачкани от политиката на идентичност, от социализма, от антиамериканизма и тъпоумието, че те всъщност вече не могат да бъдат спасени.

В името на благото на страната той предлага на данъкоплатците и на частните меценати да прекратят тяхното финансиране и да позволят цялата система да рухне.

Професор Хил също е написал книгата «Ние преживяхме това», която съм чел, но имам намерение, защото тази част е много добра, да ви препоръчам и вие да я прочетете.

Професорът е в пряка връзка с нас. Благодаря, че се съгласихте да говорите.

Правилно ли ви разбрах: след многогодишна работа в тази област вие фактически стигнахте до извода, че тази система вече не може да се спаси?

ДЖЕЙСЪН ХИЛЛ, професор от университета де Пол: Да, така считам. Според мен, тези експерти по благосъстояние и любители на болшевиките, всъщност, са монополизирали системата и не само оглупяват нашите студенти с помощта на антиамерикански изказвания, но и подриват ключовите ценности, върху които е изградена нашата република: капитализъм, свобода на словото, натрупването на капитал.
Считам, че виждаме корелация между движенията за свобода на словото, които стават все по-популярни в кампусите, и идеите, пускащи корени в класовете, културния релативизъм и бунта срещу западните канони, а също култивирането на различни гледни точки.
В моята книга «Ние преживяхме това» в подробности описвам способите за разрешаване на тази дилема във висшите учебни заведения.
Петя Паликрушева
Източник: http://video.foxnews.com/v/5811941007001/?#sp=show-clips

 

Тагове: ; ; ; ;