1. «За пълно народно самоуправление»;
2. «За народна милиция, която да въоръжи народа и разоръжи неговите потисници»;
3. «За народна просвета и възпитание в духа на международната солидарност и срещу национализма, шовинизма и реваншизма»;
4. «За пълна и всестранна защита на труда, работническо законодателство, задължително държавно осигуряване живота на работниците»;
5. «За безплатна медицинска и аптекарска помощ, безплатни лекове, безплатно погребение»;
6. «За замяна «на всички преки и косвени данъци» «с един общ прогресивно-подоходен данък»;
7. «За анкетиране делата на бившите и сегашните управници във връзка с войната и нейните последствия, привличане към отговорност всички граждани и военни лица, уличени в кражби, неизпълнение на длъжността си, злоупотреба със службата, с живота на народните синове през време на войната». («Работническа вест», 25.10.1913 г., бр. 144).
Димитър Благоев продължава:
 «Социализмът — ето спасението ви.
Само чрез него вие ще можете да подобрите живота си и да се подготвите за туряне край на днешната обществена уредба — първоизточникът на вашата мизерия, на вашето робство.
Всички под това чисто и славно знаме!
Под него вие ще станете непобедима сила…
Стечете се на този важен ден под знамето на социализма и с червено-винената бюлетина в ръка гласувайте за кандидатската листа на Работническата социалдемократическа партия.
Тази бюлетина е бюлетината на освободителния социализъм…
Долу капитализмът, долу съвременната буржоазия и монархията!
Да живее социализмът!
Да живее освободителният труд!
ЦК на Работническата социалдемократическа партия: Д. Благоев, Г. Кирков, В. Коларов, Хр. Кабакчиев, Г. Димитров» («Раб. вест», 25.10.1913 г., бр. 144)
Материалът е подготвен от Съюза на комунистите в България и
Движение «Че Гевара»

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;