Защо смятаме, че «Визия за България» противоричи на интересите на българския народ и на българската работническа класа?

Защото интересите на българския народ и на българската работническа класа не съвпадат с интересите за милитаризация на България и за просмукване на Европейския съюз и НАТО в нея!

Така ние ставаме активен противник на Русия!

Вън от НАТО и ЕС!

Долу капитализма!

Какво предлага госпожа Нинова — прочетете сами — това е предателство спрямо българския народ!

«Възстановяване способностите на въоръжените сили за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната, споделяне на отговорностите като член на НАТО и активно участие в Общата европейска отбрана.

Повишаване качеството на индивидуалното и колективното военно обучение за напълно покриване нормативите на НАТО за полевата, летателна и морска подготовка.

Ориентиране на отбранителната политика на страната към изграждане на Обща европейска отбрана, чрез постепенна интеграция и активно участие в усилване на колективната защита и създаване на единен пазар в областта на отбраната.

Насочване на инвестиционната политика основно за придобиване на продукти носещи отбранителни способности с приоритет за закупуване от националната икономика, както и по-активно използване агенциите на НАТО и Европейския фонд за отбрана за реализирането на инвестиционни проекти за въоръжените сили.

България в ядрото, а не в периферията на ЕС – ясна стратегия и последователни държавни усилия за присъединяване към Шенген; равноправно участие на България в политиките за отбрана и сигурност.»

Съюз на комунистите в България

Движение «Че Гевара»

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;