Президентът Румен Радев пое инициативата днешната кръгла маса за хората с увреждания да стане ежегоден дискусионен форум, на който да се обсъждат процесите, да се дискутира по-подробно и нормативната база, и къде и как тя още може да бъде усъвършенствана, съобщи БТА.

Държавният глава участва в кръглата маса «Хората с увреждания като ресурс за първичния пазар на труда — предизвикателства и решения», която се състоя под негов патронаж в резиденция «Бояна».

За да стане всичко това факт, президентът ще създаде контактна група, която да се ангажира с продължаване на диалога под егидата на президентската институция. Държавният глава покани всички желаещи да се включат в нея.

Президентът ще учреди и годишни награди за бизнеса и трудови организации, интегрирали най-пълноценно хора с увреждания.

Тук е мястото да се включат и образователни институции, интегриращи успешно хора с увреждания, посочи той, обобщавайки резултатите от днешния форум.

За мен най-важното е, че всички се обединихме около една обща цел — пълноценната интеграция на хората с увреждания в обществото ни, каза Румен Радев, който коментира тази цел като труднопостижима, защото изисква дълбока и продължителна обществена трансформация в нагласите спрямо хората с увреждания — от консуматори на обществени блага под формата на социални помощи или, в някои отношения, фиктивна трудова заетост, към хора, даващи реален принос в производството на такива блага.

Президентът посочи необходимостта от трансформация и на самите хора с увреждания — от човек, затворен в своите проблеми, към пълноценен, достоен и активен гражданин.

Има доста бариери от всякакво естество — нормативно, организационно, техническо, финансово, психологическо, но най-важният път за преодоляването им показваме днес — откровен и конструктивен диалог между всички заинтересовани страни, посочи президентът Радев, който благодари на всички представители на дискусията за изразените позиции.

Сред тях беше и мнение на председателя на Съюза на слепите Васил Долапчиев, според когото хората с увреждания трябва да бъдат и подкрепяни, но да има и «мека форма на натиск», за да положат необходимите усилия да се интегрират в обществото.

Тагове: ; ;