«Китай ще работи заедно с всички от световната общност, за да се противопостави решително на изостаналия, излязъл от мода, малкоефективен протекционизъм и политика на едностранни действия, ще полага максимум усилия за защита на стабилността и устойчивостта на международната търговска среда», подчерта официалният представител на китайското министерство на външните работи Хао Фен.

Той призова също всички страни да предприемат решителни действия по отношение търговската политика на САЩ.