«Ако ти трябват 45 дена, то ти ще закъснееш за войната.
Има дни, когато се движим със скорост, необходима по време на военни действия.
Но това по-скоро е изключение от правилото», цитира  Gli Occhi Della Guerra изявлението на генерал Стивън Шапиро, отговорен за организирането на придвижването на американската армия в Европа.
Петя Паликрушева
Източник: http://www.occhidellaguerra.it/nato-guerra-russia/