ДАНС ще вкарва свои агенти на прикритие в министерства и други институции, както и във фирми и фондации, без изобщо да уведомява техните ръководства. Служители на агенцията ще могат да бъдат внедрявани сред адвокати, счетоводители, одитори, нотариуси, архитекти, частни съдебни изпълнители, зъболекари, лекари, артисти и др. Ще могат да се вербуват и хора, които вече са на щат в съответните фирми или ведомства.

Това ще стане, ако бъдат приети предлаганите от ДАНС и премиера Бойко Борисов промени в правилника за прилагане на закона за агенцията, публикувани в портала за обществени консултации. Така полицейщината на днешните управляващи ще надмине тази на комунистическите тайни служби.

В момента, за да може да се вкара служител на агенцията на прикритие, е абсолютно задължително уведомяването и съгласието на ръководството на фирма или пък на ведомство. Става дума за използването на агент на самата ДАНС, който се назначава като служител в съответното министерство или търговско дружество. Целта е да няма безконтролна намеса в работата на министерство или фирма, както и агенти на различни структури да не се разработват взаимно, без да знаят.

Сега ДАНС настоява за пълна конспирация, като се оправдава с «динамично променящата се среда за сигурност и породената от тази промяна необходимост за своевременно и адекватно противодействие на посегателства, насочени срещу националната сигурност».

«Самият институт на прикриване на служители се прилага едва след като е налице доказана оперативна необходимост, а съгласно правилника такава оперативна необходимост е налице, когато възложените със закон задачи и дейности на агенцията не могат да се изпълняват по друг начин освен чрез назначаване на служители на прикритие», пише ДАНС.

Според ДАНС това поставя въпрос за своевременност на организирането на прикритие на служителите й.

Изобщо не става ясно как точно ДАНС ще вкарва хора без знанието на ръководствата на фирми и ведомства. Както и какво ще стане, ако шеф на фирма откаже да вземе на работа агент, за когото дори не знае, че иска да се внедри. Още по-заплетена става ситуацията с държавните ведомства, където конкурсите са задължителни, и сега този въпрос се преодолява с различни чиновнически врътки и чрез намесата на ръководствата.

Най-вероятно част от проблемите ще се преодоляват с друго искане на ДАНС — да могат да се вербуват като агенти на прикритие хора, вече работещи във ведомствата или фирмите. Изрично е посочено, че тези хора ще бъдат назначавани като агенти в ДАНС и договорите им ще бъдат секретни.

Проблем за ДАНС пораждал и кръгът от структури, откъдето могат да се подбират хора. Затова погледът й е насочен към свободните професии — адвокати, счетоводители, одитори, нотариуси, архитекти, частни съдебни изпълнители, зъболекари, лекари, артисти, художници и много други, които в момента са извън обхвата й.

Всичко това може да породи проблеми и дори скандали, като се има предвид, че много от тези професии са обвързани с пазенето на някаква професионална тайна. Например адвокатите нямат право да разпространяват информация, станала им известна от клиент.

Същото се отнася до лекари, зъболекари, счетоводители, одитори, нотариуси и т.н. В момента агенти на прикритие може да има в държавните институции, частните фирми и неправителстветните организации.

Александър Александров, Сега

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ;