Гърция, която от 2010 година заради кризата загуби достъп до международните финансови пазари и бе принудена да взема пари от «тройката» финансови кредитори, е използвала не по-малко от 40 милиарда евро от третата програма за помощ с обем 86 милиарда евро, се казва в доклада «Стратегия за развитието за бъдещето».

Планът на Министерството на финансите разглежда основните направления в развитието на гръцката икономика след излизането от споразумението с кредиторите, на базата на което Гърция получава кредити в замяна на провеждането на реформи.

Гръцката държава на 12 юли 2015 година сключи 3-годишно споразумение за финансиране с Европейския механизъм за стабилност на обща стойност 86 милиарда евро.

«До днес са изплатени 39,4 милиарда евро, от които 5,4 милиарда са били насочени за рекапитализация на две банки — Националната банка на Гърция (National bank of Greece) и Пиреус Банк (Piraeus Bank), която се е извършило през декември 2015 година», се казва в документа.

Дългът на централното правителство в края на 2017 година е бил  328,7 милиарда евро, съобщи Министерството на финансите.

Според авторите на доклада, устойчивостта на държавния дълг има жизнено важно значение за успеха на цялостната стратегия за развитие.

«Държавите-членки на ЕС вече демонстрираха своята готовност да извършват конкретни мерки, за да облекчат гръцкия дълг, за да обезпечат неговата устойчивост.

Някои краткосрочни мерки за смекчаване на дълговото бреме, започнати в началото на 2017 година, бяха завършени в края на годината.

Очаква се, че средносрочните мерки ще бъдат реализирани в края на програмата, макар техните размери и мащаби все още да не са установени. В същото време се обсъжда в средносрочен план механизъм за борба с бъдещите дългови кризи», се казва в плана.

Решаващото съглашение по дълга, а също фактът, че Гърция успешно се върна на международните финансови пазари и създава наличен фонд преди излизането от програмата за помощ, намалява неопределеността, твърдят авторите на доклада.

Външната финансова помощ на Гърция стартира през 2010 година и една от нейните цели е завръщането на страната към пълноценно и самостоятелно финансиране на своите нужди на пазарите на капитала, без кредитната подкрепа от страна на МВФ или стабилизационните  фондове на еврозоната.

Първите две програми не постигнаха тази цел, наложи се те да бъдат допълвани с нови пакети помощ.

В момента е в ход третата програма за помощ и, както се надяват в ЕС, тя ще бъде последната и ще завърши в предварително планираните срокове — през август тази година.

Петя Паликрушева за News Front

 

 

 

Тагове: ; ; ; ;