Статутът на наблюдател към Евразийския Икономически Съюз — това е прекрасна възможност страната «да работи с перспектива».

На 14 май Република Молдова получи статут наблюдател към Евразийския Икономически съюз.

Към това събитие Молдова се подготвя повече от година.

Сближаването с ЕИС, както нееднократно казва президентът на Молдова Игор Додон, ще позволи да се оправи тежкото положение в икономиката на страната, да се открият нови хоризонти пред молдовската продукция в страните-членки на Евразийския икономически съюз и да се съдейства за създаването на нови работни места.

«Статутът на Молдова в качеството й на наблюдател — това е прекрасна възможност за нас отново да се върнем към «работата с перспектива» за нашите родни производители, за нашата икономика.

Получаването на статута наблюдател — това не е натрапването на някакви задължения към нас. Точно обратното!

Вече имаме достъп до определени възможности, започвайки от информационните и завършвайки до икономическите», заяви депутатът от партията на социалистите Владимир Цуркан.

«Сигурен съм, че статутът на наблюдател ще ни позволи успешно да решим много въпроси в развитието на сътрудничеството в областта на взаимната търговия, селското стопанства, промишлеността, информационните технологии, цифровата икономика и много други области», отбеляза В. Цуркан.

News Front

 

 

 

 

Тагове: ; ;