В България разходите за труд са 4.9 евро на час, в Дания — 42.5 евро
По данни на Евростат през 2017 г. разходите за труд на час средно за ЕС възлизат на 26.8 евро. Най-ниски те са в България — 4.9 евро на час, а най-високи са в Дания — 42.5 евро на час.
Разходите за труд в България са почти 5.5 пъти по-малки от средните разходи в ЕС.
Тази статистика оповестява социалният министър Бисер Петков в писмен отговор на парламентарен въпрос, цитиран от БГНЕС.
Средно за ЕС разходите за труд през 2017 г. нарастват с 2.3%, разходите за заплати нарастват с 2.4%, разходите за социални и здравни осигуровки — с 2.1%.
През 2017 г. най-много нарастват разходите за труд в Румъния — 15%, най-малък е ръстът (с отрицателен знак) във Великобритания — 4.1%. В България разходите за труд през 2017 г. нарастват с 12% — на второ място след Румъния.
Най-много нарастват разходите за заплати в Румъния — 15.1%, а във Великобритания разходите за заплати намаляват с 4.5%.
През 2017 г. разходите за заплати формират 75.7% от разходите за труд средно за ЕС, най-нисък е този дял във Франция (67.2%), най-висок е в Малта (93.5%).
В България разходите за заплати нарастват с 11.8% — на трето място след Румъния (15.1%) и Унгария (13.5%).
Двуцифрен ръст отбелязват и разходите за социални и здравни осигуровки, те нарастват с 12.7%. Най-висок е ръстът на тези разходи в Румъния — 14.9%, намаление с 9.1% се отчита в Люксембург.
През 2017 г. минималната работна заплата в ЕС варира от 235.20 евро в България до 1 998.59 евро в Люксембург.

Производителността на труда в България е над два пъти по-ниска от средната за ЕС.

Тагове: ; ; ; ; ; ;