Документалният филм «Пролетариатът. В търсене на истината» е посветен на положението на пролетариата в съвременното общество.

В него по прост и разбираем начин се излага Теорията за придадената стойност на Карл Маркс, изваждаща наяве същността на капиталистическата експлоатация.

Авторите се опитват да отговорят на въпроса дали все още съществува пролетариат в днешното слединдустриално общество. А вие как мислите?

Капитализмът не може да съществува повече от половин век без комунизъм…Капитализма се храни със създаденото от пролетариата.

Оставен сам на себе си той се изчерпва, самоубива се …или се връща в робовладелския строй.

Комунизмът е неизбежен!

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;