„Философите само интерпретират света по различни начини; Въпросът, обаче, е да го променим.“

Преди 200 години, на 5 май 1818 г., в град Трир, Прусия, се ражда великият революционер Карл Маркс. Маркс има решаващ принос за създаването на революционния светоглед на работническата класа, както и за икономическата, политическата и философската мисъл на човечеството.

Той е свързан с Фридрих Енгелс и техният решителен принос играе ключова роля в първите революционни групи в Париж. Маркс непрекъснато се бори срещу дребните буржоазни теории за социализма, доминиращи в този период.

След депортирането му в Брюксел през 1845 г., заедно с Енгелс той се присъединява към „Комунистическата лига“ и участва в нейния втори конгрес, където играят жизненоважна роля в приемането на революционни позиции.

Изпратени именно от този Конгрес, те пишат известната и несравнима творба „Комунистическият манифест“, публикувана през февруари 1848 г. В тази творба последователният материализъм, който се отнася до всеки аспект на обществения живот, е изящно обяснен.

За първи път в този труд се определя и представя водещата революционна роля на работническата класа като основа на новото комунистическо общество. Това става чрез заключението, че „историята на всички досега съществуващи общества е история на класови борби“ и че „това неизбежно води към диктатурата на пролетариата“, която „е само път за премахването на всички класи и създаването на некласовото общество“.

Маркс развива своята материалистическа теория в поредица исторически стратегически позиции на световното комунистическо движение, съсредоточавайки се главно върху изучаването на политическата икономия. Маркс революционализира тази наука в творбите си „Критика на политическата икономия“ (1859) и, разбира се, в „Капиталът“ (първият му том е публикуван през 1867 г.). „Капиталът“ анализира капиталистическата експлоататорска система, нейната икономическа функция и представлява уникално произведение за пролетариата, както и важен принос за описание на експлоатацията на човек от човека и концепцията за принадената стойност.

След революционните събития през 1848 г. Маркс е депортиран в Германия, Франция, а накрая се установява в Лондон.

Там той играе водеща роля в „Международната асоциация на работниците“, като пише нейната програма в серия резолюции, обединявайки на практика работническото движение в различни държави по време на период, характеризиращ се с подем на пролетариата и основаването на големи социалистически работнически партии; период, родил известната Парижка комуна през 1871-ва година.

Несравнимите творби на Маркс, както и тези на Енгелс и Ленин, съставляват Марксистко-Ленинисткия светоглед. Те вдъхновяват и направляват работническата класа, за да изпълни тя своята революционна мисия – да отхвърли капитализма и да създаде социалистическо-комунистическо общество.

Творчеството на Маркс, въпреки, че е подлагано до днес на безброй опортюнистични и буржоазни деформации, остава  гениално и продължава да играе незаменима роля в развитието на класовата борба.

Ние, партиите от Европейската комунистическа инициатива, почитаме Карл Маркс и неговия безценен принос, продължавайки борбата да разпространяваме марксизма-ленинизма  сред работниците и цялото общество.

Ние продължаваме идеологическото и политическо противопоставяне с буржоазните и опортюнистични теории, като потвърждаваме разбиранията си с действия – стремим се да накараме работническата класа да се еманципира и заедно с останалите бедни слоеве на обществото да отхвърли буржоазната власт, капиталистическото варварство и да изгради нов свят – социализъм-комунизъм.

С вяра и преданост, с революционен оптимизъм, ние се борим всеки ден, като отговаряме на призива: „Пролетарии от всички страни – съединявайте се!“

Секретариат на Европейската комунистическа инициатива

(в Европейската комунистическа инициатива влизат 29 комунистически и работнически партии от Европа)

4 май 2018 г.

Тагове: ; ; ; ;