Понастоящем във връзка с цяла  поредица от последните икономически решения на правителството техническият дефолт на САЩ изглежда твърде реалистичен сценарий, предаде  The National Interest.

Последните данни от Управлението на конгреса на САЩ за бюджета показват, че процентното бреме на страната е т 1,6% от БВП, което се приравнява на  9,4% от федералния доход, но вече към 2020 година то ще нарасне до  2,7% и 16% съответно.

При това, наричайки дадената прогноза оптимистична, авторът на статията заявява, че е твърде вероятно да става дума за «зашеметяваща» цифра.

Изхождайки от анализа на бюджета на САЩ, авторът прави извода, че финансирането на чистото процентно бреме през 2022 година, не говорейки за 2028 година, ще бъде проблем, който САЩ няма да има сили да реши без да прибягва до нетрадиционни методи.

В дадения момент задължителните разходи съставляват 61% от общите разходи, заедно с това вече към 2018 година те могат да се увеличат до 64%.

Останалата част от бюджета са дискреционни разходи, 19,8% от които са чисто процентно бреме.

Изданието отбелязва, че единственият начин за САЩ да избегне съкращаването на разходите за социални нужди — е да игнорира дефицита и дълга.

В такъв случай при благоприятен икономически сценарий, а също при условие, че социалните и военни разходи останат неизменни, за периода от 2019 година до 2023 година федералният дефицит ще се увеличи с 30%. А вече към 2018 година той може да стане  81% повече от днешните показатели.

Авторът акцентира върху два начина за въздействие върху ситуацията: намаляване на задължителните разходи и увеличаване на данъчните постъпления.

Но и двата начина в момента не са възможни за САЩ, според автора, Америка се е оказала между чука и наковалнята.

Изданието отбелязва, че проблемът може да бъде решен, искайки от американските кредитори реструктуризация на суверенния дълг.

В частност става дума за Китай и Япония, страните, всяка от които е собственик на облигации на стойност  $1,2 трлн.

Според автора, Китай съвсем не е заинтересован от слаба американска икономика.

Той се нуждае от американския пазар за своя експорт, а също от преки инвестиции, твърди авторът.

На свой ред САЩ имат интерес да подкрепят и задълбочават съществуващите доставки и да използват китайския пазар.

Независимо от това в политически план САЩ без съмнение ще се окажат загубили, защото това ще се отрази на репутацията на страната, пише авторът.

Превод и редакция: News Front

Източник: http://nationalinterest.org/feature/americas-greatest-enemy-neither-china-nor-russia-its-debt-25584

Тагове: ; ;