29 април 2018-Нюз Фронт.

Идеята за влизане в Еврозоната среща остро съпротивление от страна на българите. Да се откажеш от собствената си валута, за да се обезличиш и подчиниш на Европейската общност, не е изборът на Българи

 

 

Въпросът за паричната единица на една държава, независимо колко бедна или богата е тя, е свързан до голяма степен с въпросът за национален суверенитет.

Българския лев е един от националните символи на България, и отказването от него е лишено от всякакво национално самосъзнание.

България, като древна нация, имаща своята велика и славна история е записала своя принос в  в монетосеченето на Европа по оригиален начин.

 

Първите сребърни монети на Княжество България са отсечени в Русия.

Няма много данни за тях, да не кажа почти никакви, опитваме се да открием нещо.

А сребърната монета от 50 стотинки за ваше сведение е била толкова мощна, че с нея е можело да се купи едно агне.

И, след като се изяде агнето, да се продаде кожата и да се възстанови половината стойност на монетата.

Затова българинът е държал в джоба си медните плътни монети – това са 2, 5 и 10 стотинки.

Те са най-употребяваните, най-износените.

Те са положили основите на българския стопански живот.”- казва  историкът и нумизмат Иля Прокопов

 

През 1880 година  в Княжествоо България влиза в сила Законът за правото на рязане на монети, с който българският лев и стотинката са определени за национална парична единица.

 

„Гордост е за нас, че имаме лев и стотинка. На практика, ние сме били напълно интегрирани в Европа. Вземате трена, слагате си левчетата в джоба, слизате в Париж, веднага ги обръщате на първото гише. България си е била в Европа” 

 

Българска редакция News Front.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;