28 април 2018-Нюз Фронт.

След първата скромна реакция по намеренията на Украйна да намери план за действие по члеството в НАТО на срещата в Букурещ, министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и други високопоставени чиновници отново заявиха за решителна опозиция, подчертавайки, че Русия ще разглежда по-нататъшната експанзия на изток като потенциална военна заплаха.

 

Разширяването на НАТО, особено в Украйна, остава за Русия «eмоционален и навралгичен въпрос», но съображенията по стратегическата политика също лежат в основата на силната опозиция по членството на Украйна и Грузия в НАТО.

В Украйна този въпрос може потенциално да разполови наполовина страната, което ще доведе до насилие или дори до гражданска война, което ще застави Русия да се намеси.

 

Освен това, правителството на Русия и експертите продължават да твърдят, че членството на Украйна в НАТО ще има голяма влияние върху руската отбранителна промишленост, руско-украинските връзки и двустранните отношения като цяло.

РАЗШИРЯВАНЕТО НА НАТО — «ПОТЕНЦИАЛНА ВОЕННА ЗАПЛАХА ЗА РУСИЯ»

По време на ежегодния обзор на външната политика на Русия на 22-23 януари външният министър на Русия Лавров подчерта, че Русия трябва да разглежда продължаването на разширяването на НАТО на изток, особено в Украйна и Грузия, като потенциална военна заплаха.

 

 

Възможно е Русия да повярва на изявленията на Запада за това, че действията на НАТО не са насочени към Русия, когато е разглеждана неотдавнашната военна дейност в страните от НАТО (създаването на работни места в САЩ и т.н.), но действията трябва да се оценяват не по изявените намерения, а по потенциала.

 

НАТО твърди, че поддържането на «сфери на влияние на Русия» в съседните страни е анахронизъм, както и че САЩ и Европа имат «законови интереси» в региона.

Но Лавров твърди, че страните могат да вземат собствени решения към какви военно-политически структури трябва да се присъединят, те трябва да имат предвид и влиянието на съседите си.

Лавров подчерта, че Русия е убедена в това, че разширяването на се базира на съображения от сигурност, а е наследство от «студената война».

Той оспори аргументите за това, че НАТО е механизъм за съдействие в укрепването на демократичните правителства.

Той каза, че Русия разбира, че НАТО се намира в търсене на нови мисии, но все по-често се наблюдава тенденция новите членове да правият и говорят всичко, което поиска НАТО, защото са под неговия чадър.

На брифинга на 22 януари в отговор на въпроса за молбата на Украйна за ПДЧ МВнР каза, че «радикалното ново разширяване на НАТО може да доведе до сериозен политико-военен трус, който неизбежна ще повлияе върху интересите на сигурността на Русия».

Българска редакция News Front.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;