• Както стана известно от конфиденциалната служебна записка, представителят на САЩ към ООН Ники Хейли е предложил да се преразгледа оказването на помощ на десетки бедни страни, ако те гласуват против американските инициативи в ООН.
  • «Според представителството на САЩ към ООН, оказването на международна помощ трябва да се осъществява по нови принципи, които биха гарантирали, че средствата на данъкоплатците се изразходват за лансиране на американските интереси, а не за финансирането на програми, които почти или съвсем не дават нужните резултати», гласи 33-страничният служебен документ, който притежава 
    е Foreign Policy.
  • Оказването на помощ на палестинците «трябва да стане този показател, от който следва да се правят изводи за разумността и последствията от оказването на международната помощ».
  • Източник: http://foreignpolicy.com/2018/03/15/haley-vote-with-u..

 

Тагове: ; ; ;