Софийската градска прокуратура внесе в Специализирания съд обвинителен акт срещу Румен Овчаров за умишлена безстопанственост и за длъжностно престъпление. Това съобщиха от държавното обвинение днес.

Овчаров е обвинен, че в периода от 9 юни 2006 г. до 18 юли 2007 г. като министър на икономиката и енергетиката, орган упражняващ правата на държавата в еднолично търговско дружество със 100 % държавно участие «Мини Бобов дол» ЕАД, въпреки задълженията си, умишлено не е упражнил достатъчно контрол. Така са последвали значителни щети за дружеството — 8 940 231 лв. Престъплението е квалифицирано от прокуратурата като в особено големи размери и особено тежък случай.

Второто обвинение на Овчаров е за това, че от 31 май 2006 г. до 26 февруари 2007 г. като министър на икономиката и енергетиката, орган упражняващ правата на държавата в еднолично търговско дружество със 100 % държавно участие «Мини Бобов дол» ЕАД, при условията на продължавано престъпление, е превишил властта си и е нарушил служебните си задължения, с цел да набави за частно дружество облага, изразяваща се в осигуряване на възможност за добив на подземни богатства, изключителна държавна собственост, и от това са настъпили немаловажни вредни последици за «Мини Бобов дол» ЕАД и Българската държава, като случаят е особено тежък.

С обвинителния акт се инкриминират действията на Румен Овчаров във връзка с упражняване правата на държавата във въгледобивното предприятие «Мини Бобов дол», обясняват от прокуратурата.

Като министър Овчаров бил запознат с влошените финансови показатели на дружеството, поради което извършил смяна на Съвета на директорите. Новоизбраният съвет на директорите предложил три оздравителни плана за дружеството, но и трите били отхвърлени без мотиви от министъра.

През пролетта на 2006 г. към дейността на дружеството проявили инвеститорски интерес две частни компании.

Въпреки изискването за провеждане на търг при наличие на повече от един кандидат, Румен Овчаров дал разрешение на «Мини Бобов дол» ЕАД да отдаде възмездно под наем за срок от 5 години на «Ораново» ЕООД активи, собственост на «Мини Бобов дол» ЕАД, при условията на пряко договаряне.

Извършените две финансови проверки от работни групи към министерство на икономиката и енергетиката констатирали, че вследствие на сключения договор за наем не били постигнати заложените цели и не било постигнато финансово оздравяване на «Мини Бобов дол» ЕАД. Дружеството продължавало да работи на загуба и да трупа задължения, тъй като наемната цена дори не покривала амортизационните разходи, пишат от прокуратурата.

Въпреки че бил запознат с тези констатации, Овчаров умишлено не предприел действия за тяхното отстраняване.

През този период Овчаров нарушил служебните си задължения като допуснал да се извършва добив на подземни богатства, изключителна държавна собственост, без проведена процедура за предоставяне на концесия от дружеството наемател, и от това са настъпили немаловажни вредни последици за „Мини Бобов дол“ ЕАД и Българската държава.

Ако бъде признат за виновен, бившият министър може да получи наказание до 10 години затвор.

Сега

Тагове: ; ; ;