Хитер Конли от Центъра за стратегически и международни изследвания от Вашингтон заяви по време на срещата на НАТО в Брюксел, че главната заплаха за бъдещето на НАТО се намира вътре в организацията.
Според него, ръстът на броя на участниците в НАТО е причината алиансът да изгуби политическия си фокус и цел, а такива негови членове, като Унгария и Полша, все повече теглят към авторитаризъм.
 «Считам, че НАТО трябва да води открити и честни дискусии относно здравето на демокрацията на своите участници.
Общността е толкова силна, колкото силно е най-слабото й звено.
Сега виждаме драматичен откат назад.
Виждаме как в някои страни твърдо са потъпкани най-базовите елементи на диктатурата на закона», каза тя.

Тагове: ; ;