«Борбата с тероризма трябва да бъде общо дело на цялата световна общност. Прилагането на «двойни стандарти» по този въпрос, опитите да се делят терористите на «добри» и «лоши», те да бъдат поставяни в служба на чужди геополитически интереси, считаме за недопустимо», заяви МВнР на Русия.

В съобщението се подчертава, че Москва счита за «очевидно», че «астанинският процес» запазва значителния си потенциал по отношение връщането към мира, стабилността и спокойствието на единна Сирия.

«За тези цели страните-гаранти — Русия, Турция и Иран — неизменно целят укрепване на своето взаимодействие, за да направят необратим преговорния процес за преодоляването на конфликта в САР на базата на зачитане интересите на всички без изключение граждани на тази страна», се добавя в съобщението на МВнР на Русия.

 

 

 

 

Тагове: ; ; ; ;