Превод:

Заплашителните тенденции в областта на мира и сигурността се задълбочават от няколко нови явления, които съдействат за разрушаването на настоящия световен ред.

Първо, това е появата на ултра-националистически, популистки лидери и правителства, които, поставяйки собствените си държави над другите, хвърлят с това предизвикателство на глобализацията в нейното широко разбиране.

Това вече доведе до факта, че някои от тях по същество се отказаха от международните споразумения и договори, към които те по-рано се бяха присъединили.

Нещо повече, много от тези лидери и страни или пряко отхвърлят многостранността, или минимум поставят под въпрос международния ред, нормите и институциите.

Второ — появата на хаотичен многополюсен свят. Докато светът се движи към политически, икономически, технологичен и нормативен многополюсен свят, способността да се проектира сила в целия свят, обезпечавайки със същото това глобална сигурност, както и преди остава прерогатив на една, а вероятно на две държави — САЩ и в последно време все по-често Китай.

Ако новите държави не съдействат за укрепване на глобалната сигурност, многополярността ще остава проблематична.

Трето, подобна многополярност се проявява при вземането на решения за болшинството регионални и глобални проблеми.

Това е свързано с появата в процеса на вземането на решения, освен от страна на традиционните национални държави, на много заинтересовани страни на национално, регионално и глобално ниво.

Тези заинтересовани страни, в това число гражданското общество, частният сектор, богатите фондове, отделни лица и градове, създават проблеми, но в същото време нерядко намират и пътищата за тяхното разрешаване, като не допускат глобален хаос.

Четвърто — бързите темпове в развитието и разпространението на технологиите, което се съпровожда със засилването на отделни лица, неголеми групи и дори слаби държави, може да доведе до възникването на асиметрична конкуренция.

В съчетание с национализма, многополярността и големият брой играчи, се формира почти непреодолим разрив между новите технологични възможности и способността да се създават норми и институции за регулирането или управлението им.

Както пропагандата винаги е била ключов инструмент за разрушаването на всички предишни световни порядки, появата на глобалните социални мрежи, действащи денонощно седем дена в седмицата в съчетание с изфабрикуваните или «лъжливите» новини, армията от интернет-тролове и възможността да се въздейства върху мнението на милиони хора извън границите, създават днес нови заплахи.

Превод News Front

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;