Военният бюджет на Китай през 2018 година ще нарасне до 8.1 % и ще е в рамките на  $175 млрд.
Това се съобщава в доклада за работата на правителството, който бе публикуван на ежегодната сесия на Общокитайското събрание на народните представители.
В доклада се посочва също, че целевият показател на ръста на БВП на КНР тази година ще е около 6.5 %.
Освен това, властите на КНР имат намерение да съкратят дефицита в бюджета за 2018 година с 0.4 % в годишно изражение до 2.6 % БВП.
По-рано в Пекин заявиха, че развитието на страната не представлява заплаха за другите държави.

Тагове: