Султан Абдул Хамид II

Я да прочетем малко факти от
историята:

«Мехмед Али паша — командир на войските, съсредоточени в Шуменската
крепост е роден като Карл Дитрих, май е евреин;

Хобарт паша — командвал турската черноморска флота (в която са служили още 170 английски офицери и 390 моряци) е англичанин.

Такъв е и Бекир паша (полковник Кемпбел Куксън).

Освен Карл Дитрих на турска служба са били:

# военният инженер генерал Шрекер (Рошид паша) – белгиец;

# инструкторът Александърър (Искендер паша) – грък;

# началникът на инженерните войски Блум (Мехмед паша) – французин;

# главният квартирмайстор Белински (Нихид паша) – поляк;

# началникът на интенданството Шатинер (Рашид бей) – французин;

# генерал Грюнвалд — норвежец, началник на артилерията при главното командване.

Сюлейман паша

Освен тях:

Леман паша – австроунгарец,

Вейсел паша — немец,

Талат бей – евреин,

Емануел Красоа и Жозеф Лафаит – французин,

Ибрахим паша – грък,

Мехмед Садък паша — поляк.

Сюлейман паша е френски евреин

Соломон Леви Явиш!»

Михаил Мирчев

Ятаган

Върховен Главнокомандващ на въоръжените сили е султан Абдул Хамид II.

В негова помощ е „таен военен съвет“. Военен министър (сераскер) е Редиф паша, подпомаган от военен съвет (дарихура).

Генералният щаб е съставен от 130 офицери. За военните действия на Балканския полуостров е създадена Действаща армия. Неин главнокомандващ е Абдул Керим паша, заменен последователно от Карл Детроа (Мехмед Али паша) и Сюлейман паша.

Лишен е от свобода на действие. Плановете му се обсъждат от „тайния военен съвет“ и се утвърждават от султана.

Осман паша

За бойните действия са създадени 4 армии. Формират се на основата на Армейските корпуси, допълнени с гарнизоните на постоянните крепости и усилени с отделни военни части. Командирите на корпуси често са и командири на армия.

  • Западна армия. Командир Осма паша. Достига до 50 000 войници и 72 оръдия. Действа в Централна Северна България.
  • Източнодунавска армия. Командир Мехмед Али паша (Карл Детроа), заменен от Сюлейман паша. В началото на войната е 73 000 войници и 28 1/2 батареи, като съставът ѝ постоянно нараства. Действа в Североизточна България.
  • Централна армия. Командир Сюлейман паша, заменен последователно от Реуф паша и Вейсел паша. Достига до 37 350 войници и 63 оръдия. Действа в Южна България и Централна Стара планина.
  • Орханийска армия. Командир Шевкет паша, заменен последователно от Мехмед Али паша (Карл Детроа) и Шакир паша. Достига до 25 470 войници. Действа в района на Западна Стара планина.

Създадени са и сили за действие на Кавказкия фронт.

В хода на бойните действия започва процес на загуба на личен състав : убити, ранени, болни, пленени и дезертирали. Създава се командна криза, която се изразява в честа смяна на командирите. В заключителния етап на действията, общия боеспособен състав на армиите не надвишава 125 000 войника.

News Front

Тагове: ; ;