Миграционната криза в Европа продължава, независимо от намаляването на миграционните потоци от Северна Африка, Близкия Изток и Азия през 2017 г., предадоха агенциите. Може да се очаква, че тя ще бъде един от доминиращите за България и ЕС проблеми и през следващата 2018 г.

Това се посочва от Център за изследване на отбраната и сигурността. По данни на Международната организация по миграция, от 1 януари до 29 ноември 2017 г. само през Средиземно море в Европа са влезли 164 654 мигранти, около 28 000 от които — в Гърция и Кипър. Характерно е, че през тази година се активизира четвърти миграционен маршрут — т.нар. «Източен маршрут» / от Турция — Черно море или по суша през България — Румъния — Унгария — Словакия и Чехия /Полша — Германия/, по който от периода януари — юни в Румъния нелегално са влезли и са били заловени около 2 500 мигранти. В трафика на мигранти по този маршрут участват и български граждани. Продължи и релокацията на мигранти от Италия и Гърция в други страни от ЕС. До края на ноември по схемите са били преместени 32 281 човека /21 497 от Гърция и 10 784 — от Италия/.

От тях в България са били преместени общо 60 човека. Очевидно квотната система е провалена. Ако квотното разпределение продължава да се прилага с подобни темпове, за да се презаселят предвидените количества хора ще са необходими много години. Налагането на задължителните квоти също не се очертава като решение на проблема — по голяма част от мигрантите се стремят да пристигнат в няколко страни от Европа — Германия, Дания, Швеция, Великобритания.

От началото на 2017 г. до края на октомври нелегално влезлите в България мигранти са 2 678 /84, 5% по-малко спрямо същия период на 2016 г./. За неефективността на граничния контрол говори фактът , че от тях на вход на държавната граница са задържани едва 656 човека или 24,5% — останалите са установени в незаконен престой в страната /1 616/ или са нерегистрирани лица заловени на изход на държавна граница /406/ — т.е. това са хора, които нелегално са влезли в България. Официално обобщена информация за точното или поне приблизително количество мигранти, регистрирани, получили статут и установили се в България, не се предоставят. Тези данни не включват миграцията, която може да бъде определена като «вторична» или «допълнителна» — в съответствие с нормите за обединяване на семействата.

Например към началото на септември 2017 г. в Германия такова право са имали около 267 500 сирийски бежанци, които вече са заявили желанието си, семействата им да бъдат доведени , но през тази година , техният брой се очаква да достигне около 390 000.

При положение, че всеки един от тях да «доведе» по 3 членове на семейството си, това означава, че в Германия ще пристигнат нови над 1 милиона човека. Но като се има предвид , че средното сирийско семейство /по данни от Йордания и Канада/ е между 6 и 7 човека, то общият брой ще бъде от порядъка на между 2 и 3 млн. човека. Като цяло според доклад на правителството на Германия от май 2017 г. общо до 6,5 млн. човека са в готовност да мигрират към Европа. От тях над 2,5 млн. човека са в крайбрежните на Средиземно море държави на Северна Африка.

Сега

Тагове: ; ; ; ; ;