Сведение за изразходваните пари от Министерството на вътрешните работи в борбата му срещу нелегалните и други борци срещу фашизма до 9 септември 1944 година.

  1. Безотчетни пари, отпускани на Министерството, изразходвани лично и безконтролно изключително за политически цели… — от 1941 до 1944 година над 61 милиона лева.
  2. За издръжка на контра-четници срещу нелегалните и за възнаграждения на разни лица, подпомагали полицията. Тези разходи са изплащани по т.5 от бюджета и по решение на Министерски съвет… — общо от 1941 до 1944 година — близо 67 милиона лева.
  3. За изплащане награди на разни частни и длъжностни  лица във връзка с преследването, залявянето и избиването на комунисти и др. борили се лица срещу фашисткия режим. Също и за помощи на семействата на убити полицаи и сътрудниците им по заповед на Министъра на вътрешните работи, параграф 36 от бюджета на Министерството … — общо от 1941 до 1944 година — близо 69 милиона лева.

4. Изплащани помощи на семействата на убити жандармеристи от бюджета на държавната жандармерия — общо от 1941 до 1944 година — 770 000 лева.

Общо: 197. 586.286 лева.

Всички изплатени суми са придружени със заповеди на съответните министри. Документите са в Държавния архив.

News Front

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;