10 февруари 2018-Нюз Фронт.

Представяме коментарът от официалният говорител на руското Външно министерство по повод военно-биологическата дейност на САЩ.

Мария Захарова коментира темата по време на ежеседмичният брифинг на Министерството на 8 февруари, четвъртък след въпрос по повод дейността на САЩ във военно-билогическата сфера.

Поводът за повдигането на темата, която касае биосигурността в цял свят възникна след излизането на журналистическото разследване представено от Диляна Гайтанджиева, в което са представени факти относно дейността на САЩ и разработките на биологическо оръжие в биолаборатории маскирани като медицински центрове.

Има ли опасност за света и заплаха от използването на биооръжие? Кой следи за дейността на САЩ и необходими ли са нови менахизми за контрол на тази тема особено важна тема, която касае целия свят?

Нарушават ли САЩ Конвецията за забрана на разработването, производството и натрупването на бактериологическо ( биологическо) и токсинно оръжие и за неговото унищожаване?

Тези и други въпроси заслужават подробен анализ и сериозно отношение за общата сигурност на държавите по света.

Следва коментарът на официалният говорител на Външното Министерство на Руската Федерация Мария Захарова.

 

 

На миналия брифинг ми беше зададен въпрос по проблематиката на военно-биологическата дейност на САЩ.

Бих искала да кажа следното.
Ние имаме определени притеснения относно дейността на САЩ във военно-биологическата сфера.

Преди всичко, те са свързани с поведението на Вашингтон на полето на Конвенцията за забрана на билогическо и токсинно оръжие (КБО).

Бих искала да напомня, че в продължение на много години Вашингтон упорито се обявява срещу разработката на юридически задължаващ протокол към Конвенцията, който би съдържал елементи на нейн верификационен механизъм.

Очевидно, че подписаната през 1972 година КБО не съответства на нивото на развитие на биотехнологиите от второто десетилетие на XXI век.

Още в края на 1990-те началото на 2000 години се предприемаха опити за решаването на този проблем чрез разработката на механизъм за проверка в рамките на Конвенцията.

Обаче тогва САЩ в едностранен ред блокираха работата.

От тогава американската позиция няма качествени изменения, и Вашингтон продължава да блокира пълноформатната дейност в тази посока.

Например, Обзорната конференция по КБО през 2016 година, като цяло завърши безрезултатно именно заради САЩ.

И едва през 2017 година стана възможно преодоляването на тази безизходна ситуация с приемането на тематична програма за предметно експертна работа за оставащия междусесионен период 2018-2020 год.

По-подробна експертна оценка на действията на САЩ по проблематиката на КБО може да се намери в доклада на Директора на профилния департамент към Министерството на промишлеността и търговията на Русия Виктор Иванович Холстов, представен по време на срещата на експерти на държавите-участници в КБО ( Женева, 13 август 2015 год.).
Този доклад, както и много други показателни материали, могат да се намерят на интернет портала на женевското отделение наООН (www.unog.ch).

През последните години към нашите притеснения се добави и един достатъчно сериозен проблем, свързан с увеличаването на медико-биологическата активност на военното ведомство на САЩ по периметъра на руските граници.

В много държави от бившият СССР достатъчно активно започнаха да се появяват изследователски микробиологически лаборатории, построени, оборудвани или модернизирани със средства на Министерството на отбраната на САЩ.
С постоянното участие на американски военни биолози там се осъществява широк спектър изследвания с възбудители на изключително опасни заболявания.

Разбира се, това не може да не предизвика обезпокоеност, че предлагайки на пръв поглед благотворителна помощ в санитарно-епидемиологическата област, Вашингтон едновременно увеличава неконтролиран от нищо и никого скрит потенциал за внезапно вмешателство в развитието на ситуации в областта от биосигурността, не само в тези държави, но и далеч извън техните предели.

Всички тези доста остри проблеми ние както до сега се стремим да разрешим по пътя на диалог със САЩ и с другите наши партньори в рамките на КБО».

Ася Иванова-Зуан

Българска редакция News Front.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;