Между Финландия и Швеция има уникални връзки: в продължение на много години те бяха една държава. Тези дълбоки отношения дълбоко повлияха върху формирането на финландското законодателство и системите за управление.

«Ние  никога няма да забравим шведския девиз от времето на нашите войни: «Финландия — това е наша работа», пише министърът на външните работи на Финландия Тимо Сойни за  Dagens Nyheter.

Заради действията на Русия, продължава той, започвайки от 2014 година, Европа се намира в нова ситуация от гледна точка на политиката на сигурност.

При тези обстоятелства тясното сътрудничество между Хелзинки и Стокхолм играе по-голяма роля от когато и да било.

В бъдеще европейската система за сигурност трябва да се изгражда на базата на договори и сътрудничество, а не на силата на оръжието и едностранния диктат.

«Не искаме конфликтът в Украйна да се превърне в «нова норма», подчертава министърът.

Русия е съсед на Финландия, този факт не предизвиква съмнения.

«Дълго време нашият подход към Русия се изграждаше на базата на решителността и диалога. Ние твърдо се придържаме към своите принципи, но ме готови към открита дискусия», отбелязва авторът.

Но, счита Сойни, има причини за безпокойство относно ситуацията в Русия.

«Икономиката на тази страна зависи от изкопаемите горива. Правовата държава и гражданското общество са слаби. Стабилна Русия — това е от наш интерес, но ако всичко върви както досега, то в дългосрочна перспектива бъдещето не изглежда розово», счита главата на МВнР на Финландия.

Според Сойни, новата ситуация със сигурността е довела до появата на нови, тежки въпроси.

Що се отнася до Финландия, отбелязва авторът, то тя винаги не само е влагала в надеждна отбрана, но и е залагала на активната външна политика.

(редакцията не споделя възгледите на министъра за бъдещето на Русия, публикува този текст само за сведение на читателите си).

News Front

 Източник: https://www.dn.se/debatt/sveriges-sak-ar-var/

Тагове: ;