Y-хромозомата, която съдържа гена  SRY, определящ развитието на полови признаци у мъжете, ще изчезне след 4.5 милиона години. Това пише британският генетик Дарен Грифин от университета в Кентъки в статия, публикувана в  Science Alert.

Ученият отбелязва фундаменталният недостатък на тази хромозома — тя, за разлика от другите групи гени, съдържащи се в клетките на човека, не е в двойка, а е в единствен екземпляр.
Затова  Y-хромозомата не се подлага на генетична рекомбинация (генно разбъркване), която се случва при всяко ново поколение и довежда до ликвидирането на мутации, увреждащи гените.
В резултат наборът от гени, отговарящи за формиране пола на мъжете, с времето ще деградира и ще изчезне от генома.
Но последните изследвания показват, че хромозомите изработват механизми, за да забавят този процес.
Датските учени са установили, че в  Y-хромозомите се извършва активен процес на амплификация — поява на няколко копия на гените, отговарящи за функционирането на половите органи на мъжете.
Освен това, израждането се забавя от необичайните структури «палиндроми» — вид нуклеотиди.
В случай на повреда на гена той се възстановява, «копирайки» информацията от запазилата се половина.
В статията се отбелязва, че дори в случай на пълно изчезване на Y-хромозомата генът  SRY може да се премести върху друга хромозома, която на свой ред ще започне да изпитва недостатък в рекомбинациите.
Петя Паликрушева

 

Тагове: ; ; ; ; ;