(продължение от 2 част)

За древните корени на съвременната ситуация.

Не са прави тези аналитици, които, разглеждайки съвременните животрептящи въпроси, не се позовават на древната история на народите, на етносите, на суперетносите…

Всъщност Иран, както и Русия, и Китай, и Индия, и Монголия, и много други евразийски държави, са се зародили преди няколко хиляди години в така наречената Таргитиева еп
Великият евразийски светоглед се е родил съвсем не в САЩ.

Този евразийски светоглед се запазва и до днес.
Леонид Ивашов: Чел съм доклада на САЩ, ще оцелее само 4 % от населението
Коренът на евразийския светоглед  — това е недопускането на предателство.

Предателят — това е най-страшното за жителите на евразийските степи.

Чингиз хан в своята Яса е формулирал нещата така:
«Най-страшният грях — това е лъжата на този, с който си се договорил».

И едновременно  с това — преди 4-5 хиляди години — се е формирала напълно различна система, в Египет, с неговата «Книга на мъртвите» и с нейното жизнеотрицание, тя се вижда и в страниците на юдейската Тора (Стария Завет), където предателството се представя едва ли не като подвиг.

Спомнете си историята с Естир от Библията — това има пряко отношение към Иран.

Тогавашният управител на Ахеменидски Иран Артаксеркс преди около 2.5 хиляди години привлякъл към себе си юдейската фаворитка Естир, която била внедрена от съплеменниците си в царското обкръжение като агент.

Така чрез влюбения цар бил извършен геноцид над иранския народ от юдеите вътре в Иран.

И до днес юдеите празнуват празника Пурим, където децата ядат сладки «Ушите на Аман» — иранския лидер, врагът на юдейската експанзия.

Виждате как се различават двата светогледа.

Те са толкова противоположни, че и днес се отразяват в съвременната политика.

А американците често се управляват точно от такива хора — като Тръмп — от протестанти, които базират светогледа си не на Новия Завет, не на заповедите на Христос за любов, а на Стария Завет.

Както казва Исраел Шамир:
«Протестантите обичат евреите така, както самите евреи не могат да обичат».

Ето го древното съдържание — едното е жизнеутвърждаващо, недопускащо предателството, това е евразийското мислене за света.

А другото — жизнеотричащо и възвеличаващо предателството.

Двата свята продължават своята схватка.

Древните корени отговарят за предназначеността на тази цивилизация, която преди много хиляди години е започнала живота си на планетата.

Не вярвам в случайния произход на човека.

Всичко на Земята се е създало именно от висшия разум, с определена идея.

И световните етнокултурни цивилизации се проявяват и сега.

Едната група цивилизация се съзвала с определени функции — красиви, дори мечтателни.

Именно Изтокът, а не Западът бил родината на великите религии.

Иранците в империта на Сасанидите изповядвали напълно друга религия — зороастризъм.

В него има много интересно и прекрасно.

(следва продължение)

Превод: Петя Паликрушева

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;