Международната група аналитици под ръководството на френския икономист Тома Пикет публикува доклад, който се превърна в шок за световната общественост. На базата на конкретни статистически данни бе  направен изводът, че развитите страни по мащабите на социалното неравенство са рухнали на нивото на 1913 година.

Макар ръстът на неравенството на Запад да се усеща вече отдавна, в доклада на Пикет за първи път е представена документално картината на този феномен. Редица аналитици считат, че «взривният» ръст на неравенството наред с глобалното затопляне е една от основните заплахи пред човечеството.

В изследването са взели участие 100 икономисти: те са съставили база данни за разпределението на доходите и богатствата по целия свят  (World Wealth and Income Database).

Анализиран е грамаден информационен масив — както официален (отчети по бюджети и данъци), така и конфиденциален (данни за офшорки, в които свръхбогатите граждани и елитите крият своите капитали). С помощта на съвременни изчислителни методи аналитиците са получили по-рано недостъпна информация.

Тома Пикет е признат авторитет в областта на съвременната икономика от 2014 година, когато публикува своя световен бестселър «Капиталът в 21 век».

Един от най-важните изводи на Пикет е «паразитният» характер на съвременния капитализъм.

Икономистът показва, че в последните 30-40 години (след либералните реформи на Тачър и Рейгън) на Запад се наблюдава изпреварващ ръст на спекулативното забогатяване: значително по-бързо растат доходите от капитал, а не от производителния труд.

Именно спекулативната печалба, а не изработеният капитал е най-важната причина за растящото неравенство.

В страните от Запада, започвайки от 80-те години на миналия век в резултат от приватизацията националните активи преминаха в частни ръце, капиталът беше приватизиран.

В резултат, правителствата на страните не са в състояние да преразпределят доходи в обществото, затова се създава ситуация, както преди Първата световна война.

Особено силно нивото на неравенството е нараснало през последните 30 години, това се отнася практически до всички страни в света.

10 % от обществата си присвояват 37 % от националното богатство в Европа и 41 % — в Китай, 46 % — в Русия.

В Бразилия и в Близкия Изток този показател съответно е  55 % и 61 %.

С извънредни бързи темпове неравенството нараства след разпада на СССР и имущественото разслоение в Русия, където показателят дори задминава китайския.

Особено очевиден е ръстът на имущественото неравенство в САЩ, където 1 % притежават около 40 % от националното богатство, докато през 1980 година този показател не надвишаваше 22 %.

Петя Паликрушева

 

Тагове: ; ; ; ; ;