Акад. Караславов е роден на 12.1.1904. с. Дебър, днес квартал на Първомай.
За българската общественост е известен писател – белетрист и драматург. През 1961 г. Караславов става академик, а през 1963 г. народен деятел на културата. Два пъти е удостоен за Герой на социалистическия труд (1959 и 1964) и Герой на България през 1974г. Орден „Г. Димитров» (1959, 1964, 1974) и Димитровска награда (1950, 1959).
Народен представител от I-то до VII-то Народно събрание от Пловдив и област. Заместник-председател на Президиума и член на Президиума на Народното събрание (1950—1962). Директор е на Народния театър “Иван Вазов” в София (1947—1949), главен редактор (1952—1958) на сп. „Септември», главен секретар и председател на Съюза на българските писатели (1958—1962).

От 1958 г. е член на ЦК на БКП, а член на БКМС от 1922 и на БКП — от 1924.
Участва в Септемврийското въстание 1923 г.
Завършва педагогическото училище в Казанлък (1924). През 1924—1925 учителства в родното си село, но за комунистическата си дейност е уволнен. През 1925—1928 следва агрономство в Софийския университет — за организиране на студентска стачка е изключен. Продължава образованието си в Прага (1929—1930), същевременно работи като строителен работник в предградието Споржилов. Завършва агрономство в Софийския университет (1930).
Започва да публикува през 1919 в сп. „К’во-да е». Работи в редакцията на вестник „Ведрина» (1926 — 1927) на Антон Страшимиров. Участва в редактирането на вестниците „Поглед» (1930—1934), „Ехо» (1930—1934), „Жупел» (1931—1934), „Фронт на трудовоборческите писатели в България». Някои от произведенията му са конфискувани от полицията — сборниците разкази „Изчадия адови” (1932), „На два фронта» (1934); повестта „Селкор» — 1933г. За нея Караславов е осъден и затворен в Софийския централен затвор.
Участник е като доброволец във Втората световна война.
Главни герои в ранната проза на Караславов са бедните градски деца — сборник разкази „Улнчници» (1926). В сборник разкази „Кавалът плаче» (1927) е отразена народната трагедия през септември 1923 г., а романът „Споржилов» (1931) разкрива живота на строителните работници в Прага.
В социално-битовите романи „Татул” (1938) и „Снаха” (1942) авторът следва реалистичната традиция на българската белетристика, с дълбоко психологическо проникновение изобразява разрушителната частнособственическа страст и трагизма в селския живот, но разкрива социалните и политически процеси в българското село, вътрешният драматизъм на героите е дискретно отражение на драматични социални конфликти.
Романът „Снаха» излязъл 1942 г. е окачествен за най-висока точка в развитието на българската прогресивна проза преди 9 септември 1944 и получава „Лаврова клонка“ от цар Борис III за култура.
Писателят постига сурова пластичност при изобразяване на битово-предметния свят и психологическа дълбочина при разкриване на човешката драма — характерни черти и на по-нататъшното му творчество. Караславов е написал сборниците „Свърши се нашата» (1946), „Нови пътища» (1959); повестите „Танго» (1946), „Бащин грях» (1961) и най-крупната си творба — епопеята „Обикновени хора» от шест части (1952—1975).
Тя е панорама на живота на българите от I-та Световна война (1914) до 60-те години на ХХ век. Селският и родовият бит е показан в цялото си богатство, но в епопеята доминира повествованието за социалните и политически тежнения на обикновените хора и за борбите и жертвите му по тоя път. Събитията са максимално концентрирани в едно средно, типично българско село, първообраз на което е родното място на писателя. Типизацията е реалистична, без художествени преувеличения. Единствено в багрите и някои езикови обрати се усещат особеностите на тракийския юг.
Значително място в новата българска драматургия заемат пиесите на Караславов — „Габерови» (1955), „Камък в блатото» (1959), „Глас народен» (1962), „Майка на всички» (1973) и др. Караславов е автор и на мемоари („Срещи и разговори с Никола Вапцаров», 1961; „Близки и познати», 1968; „Книга за Смирненски и Вапцаров», 1971; „Срещи и разговори с Георги Димитров», 1971), на много книги за деца и юноши (най-популярна е повестта „Ленко», 1957), на пътеписи, фейлетони, репортажи, литературно-критически очерци, статии и др.
С цялостното си литературно дело Караславов остава като един от големите творци в българската социално-реалистична литература. Произведенията му са преведени и издадени на много езици в чужбина — издадени са повече от 100 негови книги. Романите „Снаха“, „Татул“, „Селкор“ и „Танго“ са екранизирани.

Караславов е един от хората, заради които Старият Пловдив е обявен за архитектурен резерват и става Паметник на Културата.
Окачествен е заслужено приживе за теоретик на българската съвременна култура, както и ревностен радетел за съхраняване културната памет, творчество и личности – Иван Вазов, Елин Пелин, М. Арнаудов, Г. Константинов, Д. Талев, Н.Хайтов и др. Допринася през 1956 г. Стария град да бъде обявен за архитектурно-исторически резерват и съхраняване на възрожденския дух и хилядолетната му история. В старите възрожденски къщи са събрани творбите на големите пловдивски художници – негови връстници и приятели като Зл.Бояджиев, Ц.Лавренов, Борис Ангелушев, Георги Божилов-Слона и др.

В дома на Караславови в Драгалевци, 12 януари 1974 г., когато празнува 70-годишния си юбилей. Трима директори на Народния театър — Георги Караславов, Камен Зидаров и Андрей Гуляшки

Паметникът на Караславов в родното му място — с.Дебър, днес квартал в гр. Първомай.
Автор:Георги Караславов, внук — на снимката

Тагове: ;